Home > SAC-classificatie

SAC-classificatie

De cursussen en thema-avonden worden op drie niveaus aangeboden. Deze niveaus zijn: Straightforward, Advanced en Complex en zijn gebaseerd op de SAC-classificatie, die voor het eerst is gepresenteerd door de Swiss Society for Oral Implantology (SGI) in 1999. Het SAC-systeem is een handig middel om vast te stellen welke cursussen u het best passen, gegeven uw ervaring en eerder gevolgde cursussen.

Straightforward (S)
  • Chirurgie – De chirurgische behandeling wordt beschouwd als niet gecompliceerd, met minimale chirurgische risico’s. De anatomische risico’s zijn minimaal. Evenals de postoperatieve risico’s op complicaties. Het esthetische risico is minimaal.
  • Prothetiek – implantaat of implantaten staan in niet esthetisch regio, vandaar het minimale esthetische risico. Het restauratieve stappenplan wordt als niet complex beschouwd en bestaat slechts uit een aantal stappen. Het restauratieve behandelingsresultaat is direct zichtbaar en daarom voorspelbaar. Een laag risico op complicaties.

Advanced (A)
  • Chirurgie – De chirurgische behandeling wordt beschouwd als meer veeleisend. De nabijheid van belangrijke anatomische structuren leidt tot een toename van de moeilijkheidsgraad van implantaatplaatsing. Er is een toegenomen risico’s op postoperatieve complicaties. Het esthetische risico is gemiddeld.
  • Prothetiek – er is een waarneembaar esthetisch risico. Het restauratieve stappenplan zou kunnen bestaan uit een toenemend aantal stappen, de uitkomst ervan is goed voorspelbaar. Het restauratieve behandelingsresultaat kan goed worden gevisualiseerd. Een laag tot gemiddeld risico op complicaties.

Complex (C)
  • Chirurgie – De chirurgische behandeling wordt beschouwd als gecompliceerd. De nabijheid van belangrijke anatomische structuren leidt tot een hoge moeilijkheidsgraad en risico’s van implantaatplaatsing. Hoge eisen aan de kwalificaties van chirurg en ondersteunde stafleden. Er is een hoog risico op (post)operatieve complicaties. Het esthetische risico is hoog.
  • Prothetiek – Het esthetisch risico is gemiddeld tot hoog. Het restauratieve stappenplan bestaat uit meerdere stappen en zou kunnen moeten worden aangepast gedurende de behandeling op basis van de uitkomst van één van deze stappen.